niukkuuden tasa-arvo


Luin Ville Lähteen kirjan Niukkuuden maailmassa. Esitän vain yhden lyhyen kommentin, tai ehkä pikemminkin kirjan inspiroiman ajatuskulun. Kirjasta on verkossa luettavissa useita arvioita, esimerkiksi tämä Teppo Eskelisen kirjoitus.

Lähteen kirjan voisi paikantaa viimeaikaisen ympäristökirjallisuuden pelikentän vasemmalle laidalle, samaan seuraan Olli Tammilehdon Kylmän suihkun ja Jarna Pasasen ja Marko Ulvilan Vihreän uusjaon kanssa. Vasemmalla laidalla onkin tilaa juosta pallon perässä. “Poliittinen ekologia” ei ole suomalaisessa keskustelussa vahvoilla. Tällainen paikannus on kuitenkin osin harhaanjohtava. Lähteen kirja nimittäin ei ole mikään normatiivinen poliittinen kiistakirjoitus, vaan filosofinen teos, jonka pääasiallinen tehtävä on käsitteellisten työkalujen luominen.

Kirjan aiheena on resurssiniukkuus, josta öljyhuippu on eniten julkisuudessa esillä. Lähteen teeseihin kuuluu, että olemme siirtymässä niukkuuden aikaan, ja mikä hyvänsä poliittinen suuntaus, joka ei muodosta näkemystä aiheesta, on perinjuurin puutteellinen ja irti todellisuudesta. Tärkeiden resurssien absoluuttinen tai suhteellinen niukkuus on tavallaan uusi horisontti, jonka sisällä kaiken politiikan täytyy suuntautua. Niukkuus ei siis ole mikään erityisesti vihreä teema, ja nykyinen vihreä ajattelu saattaa jopa olla huonosti varautunut sen käsittelyyn.

Jos luen Lähdettä oikein, hän sanoo että perinteiset vasemmisto-oikeisto ja liberaali-konservatiivi -akselit eivät katoa, eikä niitä ylitetä missään uudessa synteesissä. Vasemmistolaisen tai oikeistolaisen, liberaalin tai konservatiivisen, politiikan sisällöt kuitenkin tulevat muuttumaan, koska kaikkien on suuntauduttava uudelleen materiaalisen kasvun käydessä mahdottomaksi. Ne reagoivat eri tavoin “niukkuuden faktoihin” ja kilpailevat uskottavimmasta tavasta rakentaa kasvun jälkeistä tulevaisuutta. Elinkelpoista ei ole sellainen ideologia, joka kieltää nämä niukkuuden faktat (tai kieltää ilmastonmuutoksen todellisuuden).

Kirjan loppupuolella Lähde esittää toisenkin välttämättömyys-väitteen, joka koskee eriarvoisuutta. Ymmärsin argumentin näin: niukkuutta jaettaessa (kakun muuttuessa pienemmäksi), eriarvoistava politiikka tuottaa äärimmäistä, ei suhteellista köyhyyttä ja puutetta. Äärimmäisestä niukkuudesta seuraa kamppailu selviytymisestä, ja mielekkään politiikan loppu. Siis niukkuuden maailmassa politiikan pitää olla tasa-arvoistavaa.

Pidän tästä argumentista, joka on käsittääkseni täysin sama kuin omia uskomuksiani kuvaava variantti: Yhteisön vakaus kovina aikoina vaatii voimakasta sosiaalista solidaarisuutta. Tämä fraternite syntyy parhaiten perustavanlaatuisesta tasa-arvoisuudesta, ja sitä eniten vahingoittaa eriarvoistuminen.

Pitää kuitenkin kysyä emmekö ole tässä siirtyneet oikeuttamaan tiettyä normatiivista poliittista suuntausta, sellaista jossa uskotaan oikeudenmukaisuuteen tasavertaisuutena. Lähde ei esitä asiaa näin, vaan vetää johtopäätöksensä yleisten niukkuuden faktojen seurauksena. Tämä nostaa esiin kysymyksen kuinka tämä tasa-arvo-argumentti sopii yhteen hänen aiemman argumenttinsa kanssa. Eikö tässä silloin yritetä a priori sulkea ulos niitä poliittisia suuntauksia, joiden parissa ei uskota oikeudenmukaisuuteen tasavertaisuutena? Vaikka Lähteen argumentaatio miellyttää minua, se menee mielestäni ohi ja yli hänen kirjansa käsitteellisen mission.

Sikäli kuin tiedän, ei-normatiivisesta näkökulmasta tarkastellen, yhteisön vakaus saattaa olla saavutettavissa toisin kuin tasavertaisuuden kautta. Eriarvoistavat vastaukset resurssien ehtymisen ja talouskasvun pysähtymisen olosuhteisiin saattavat olla valitettavan elinkelpoisia. Lähde kirjoittaa, että niukkuuden maailmassa politiikan pitää olla tasa-arvoistavaa, ja olen samaa mieltä, mutta tämä pitää-sana merkitsee kohdan, jossa ei-normatiivisesta analyysista on jo siirrytty omien poliittisten mieltymysten puolesta argumentoimiseen.
  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s


 • Archives


%d bloggers like this: