Eetikot


Luin jutun, jossa mainittiin toistuvasti eetikot. Keitä nämä oikeastaan ovat? Onko “eetikko” tosiaan ammattinimike? Muistan kyllä, että Talebanilla oli Hyveen edistämisen ja paheen vastustamisen ministeriö. Heillä oli varmaankin eetikkoja virkamieskunnassa. Meillä länsimaisessa sivilisaatiossa eetikko kuitenkin luultavasti kuuluu johonkin konsultin ja lobbarin välimaastoon. Varokaa heitä.

Jos eetikkoja olisi, he luultavasti soveltaisivat etiikan teorioita yhteiskunnallisesti tulenarkoihin kysymyksiin. Periaatteessa voisimme formalisoida kehittyneimmän eettisen teorian (onko se esimerkiksi sääntö-utilitarismi, vai jotain muuta), ja ohjelman nimeltä Eetikko laskemaan, mikä on korrektia missäkin tilanteessa.

Itse ajattelen, että eetikko ei voi olla samanlainen asiantuntija, kuin muiden alojen asiantuntijat. Moraalinen keskustelu on pikemminkin sellaista, missä välttämättä kohtaamme toiset kanssakuolevaiset “silmästä silmään” eli samalla tasolla. Ei ole eksperttimielipidettä ja maallikkomielipidettä samassa mielessä kuin vaikkapa lääketieteellisissä kysymyksissä. Tämä ei tietenkään tarkoita, että jokainen julkilausuttu ajatus olisi saman arvoinen. On monia ulottuvuuksia, joissa sanottua voidaan arvioida enemmän tai vähemmän painavaksi. Punnitseminen itse on osa moraalista keskustelua. Keskustelu ei ole jaarittelua, vaan sillä on päämäärä. Ymmärtää mistä huolen aiheessa on kyse, ja muotoilla kaikkia osallisia sitovia yleisempiä käyttäytymissääntöjä, joita valvotaan sanktioin. Tässä mielessä keskustelu suuntautuu kohti jotain jonka avoin keskusteluyhteisö hyväksyy todeksi, vaikka totuudella ei tässä voikaan ymmärtää ennalta olemassaolevan todellisuuden representaatiota.

Advertisements

 1. M

  Kokemuksiani mukaan “etiikan asiantuntijoita” käytetään meilläkin “kansalaiskeskustelussa”.

  Omat kokemukseni ovat Biotekniikan neuvottelukunnan Rinnakkaiselotyöryhmästä, jossa valmisteltiin Eduskunnalle esitystä laista miten rinnakkaiselo geenimuunneltujen lajikkeiden, normaalin tuotannon ja luomutuotannon välillä toteutetaan.

  Valitettavasti en löytänyt verkosta linkkejä raportteihin (raportit on poistettu), mutta niistä näki ilman filosofista koulutustakin että raporttien sisältämä useiden sivujen “eettinen keskustelu” oli eettisen teoreettisen viitekehyksen pyörittelyä eikä sillä ollut mitään konkreettista tarttumapintaa muihin raportin osiin. Mitään raportit useista eettisistä ongelmista ei nostettu esiin.

  Ainoa mitä löysin oli tämä raportti, jossa suoraan valehdellaan yksimielisyydestä. Esim. raportin valmistelussa kaupan edustaja sanoi ihan suoraan, ettei kolme rinnakkaista kuljetusketjua ole taloudellisesti mahdollista. Jostain syystä tätä johtopäätöstä tai mitään muutakaan kriittistä keskustelua ei koskaan nostettu raportteihin eikä tätä tai muita intuitiivisia asiantuntijoiden arvioita koskaan kyseenalaistettu.

  Käytännössä siis Helsingin yliopiston etiikan laitoksen tutkijat toimivat “eettisenä kumileimasimena” raportille joka ei ollut eettinen millään teoreettisella viitekehyksellä.

  Tällaisesta eettisestä vedättämisestä saisi kyllä hyvän gradun aikaiseksi.
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: