Juntit


Laajalle levinneen käsityksen mukaan syrjäseutujen asukkaat ovat ahdasmielisempiä, tyhmempiä ja rumempia, sanalla sanoen juntimpia, kuin keskusalueiden väki. Toisaalta joskus ajatellaan, että periferiassa luontosuhde on välitön, moraali turmeltumaton ja ihmiset pitävät huolta toisistaan. Nämä kaksi kuvaa elävät yhteisessä kulttuurisessa  mielikuvituksessa rinnakkain, jopa päällekkäin. Huomautettakoon että en väitä kuvia todenmukaisiksi. Jos niissä kuitenkin on perää, voidaan pohtia miksi näin on.

Tässä joitakin teorioita junteista:

– Kontaktien niukkuus. Toisin kuin suurissa kaupungeissa, syrjäseuduilla ei juuri kohdata erilaisuutta. Sosiaaliset siteet ovat vahvoja mutta verkostot harvoja. Omakohtainen kokemus rajoittuu samanlaisiin ihmisiin kuin itse olet.

– Vääristynyt informaatio. Tämä on oikeastaan ensimmäisen teorian versio. Pienissä piireissä elävät saavat helposti omituisen käsityksen siitä, millainen muu maailma on. Syntyy esimerkiksi kuva kaupungista synnin pesänä, kun on siellä käydessä huomattu katukuvassa seksikauppa ja yökerho.

– Sosioekonominen asema. Huono-osaiset ovat keskimäärin juntimpia kuin hyväosaiset, ja syrjäseuduilla ollaan keskimäärin köyhempiä kuin keskustoissa.

– Valikoituminen eli siivilöityminen. Dynaamiset, avarakatseiset, luovat, fiksut tai muuten vain levottomat ihmiset yleensä lähtevät koulutuksen, työn ja seikkailun perässä pois periferiasta heti kun mahdollista. Jäljelle jäävät vähemmän koulutetut ja yritteliäät.

– Alkutuotanto suosii erilaisia persoonallisuuden piirteitä kuin palvelut, prekaarisuus ja luova työ. Korollaarina on, että keskustoihin kertyy myös se väestö, joka ei menesty kummassakaan näistä talouksista. He eivät ole varsinaisia juntteja, vaan elävät tietynlaisessa arvotyhjiössä.

– Kauna. Periferiassa yksilön prospektit eli mahdollisuudet toteuttaa itseään ovat rajatummat, ja tämä aiheuttaa kaunaisuutta niitä kohtaan, joilla kuvitellaan (oikein tai väärin) olevan rikkaammat mahdollisuudet. Korollaarina on, että ne jotka ovat tietoisesti valinneet syrjäseudun, tuskin ovat erityisen kaunaisia kenellekään.

En usko että mikään näistä teorioista on täysin uskottava. Ei ole esimerkiksi selvää, että huono-osaisuus aiheuttaa junttiutta. Kaikissa näissä lienee kuitenkin jotain intuitiivisesti uskottavaa. Huomatkaa että periferiaa ei tarvitse myöskään määritellä maaseuduksi tai kaukaiseksi paikaksi.Erilaisia “tiloja” voi määrittyä muiden tekijöiden kautta. Nykyään suosittua on kääntää ykköskohta ympäri, ja määritellä “tila” sosiaalisen verkoston kautta.

Lopuksi voidaan esittää vielä positiivisempi näkemys periferioista:

– Syrjäseudulla valtioiden, kirkkojen ja muiden instituutioiden valta on heikompaa. Siksi periferiassa on mahdollista elää aidosti erilaisemmin ja villimmin kuin paikoissa, joissa henkistä, ideologista ja lakisääteistä oikeaoppisuutta valvotaan tehokkaasti.

Edit: Ette ehkä usko, mutta kirjoitin tämän ennen kuin huomasin Lipposen Paavon puhuneen Sunnuntaisuomalaisessa “junttikapinasta”. Minun kirjoitukseni ei liity käytyihin vaaleihin.

Advertisements

  1. M

    Minusta on helpompaa nähdä mistä on kyse, kun samaa ilmiötä tarkastelee muissa konteksteissa.

    Esimerkiksi suurten yritysten tai korkeakoulujen it-osastot keskitetään aika-ajoin “kustannussyistä” isoon palveluyksikköön. Yksikköön kohdistuu keskityksen jälkeen näitä oletettuja säästöjä, joiden seurauksena yksikkö degeneroituu palvelukelvottomaksi. Seuraavassa vaiheessa osastoille alkaa tulla epävirallisia it-henkilöitä, jotka oikeasti hoitavat hommat. Seuraavaksi asioiden oikea laita myönnetään virallisestikin, ja näitä henkilöitä aletaan vakinaistaa. Tämän jälkeen kiertokulku alkaa taas alusta.

    Kun katsoo keskittäjien tai hajauttajien argumentteja, niiden rakenne on täsmälleen sama asumisen kuin it-palveluiden keskittämisen suhteen. Ilmiö onkin täsmälleen sama.
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: