yhteisyys


“Pysyvästi paitsiossa” olevassa ilmaisjakelulehti NHL:ssä oli ennen vaaleja kiinnostava kolumni. Lyhyesti, on vaikea sanoa, kuka ajaisi parhaiten seksuaalivähemmistöjen asiaa, koska on vaikea sanoa mikä sellainen asia olisi. Homoseksuaaleja ryhmänä ei yhdistä mikään muu kuin  sukupuolinen suuntautuminen. Feministisessä Tulva-lehdessä oli vähemmän tarkkanäköinen kommentti periaatteessa samasta asiasta. Sen kirjoittaja kauhisteli, kun ryhmältä feministejä oli kysytty kantaa pornografiaan, ja mielipiteet hajosivat kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Tämä on tietenkin hieman ironista, koska feministit ovat mielellään itse korostaneet isminsä moninaisuutta.

Kyseiset ryhmät – seksuaalivähemmistöt, naiset – muodostuvat mielekkääksi poliittiseksi subjektiksi tilanteessa, jossa heillä ei ole yhtäläisiä kansalaisoikeuksia. Kun yhdenvertainen kohtelu lain edessä saavutetaan, pohja poliittiselle subjektiudelle häviää, koska homoudesta tai naiseudesta ei seuraa mitään tiettyjä poliittisia arvoja tai tavoitteita. NHL:n kolumni toi esiin, että vaikka sukupuolineutraali avioliittolaki ei monille homoseksuaaleille olekaan elämän tai identiteetin tärkein osatekijä, se on kuitenkin selkeä yhteinen vaatimus. Paljon muuta vastaavaa yhteistä on NHL:n mukaan vaikea keksiä. Tietenkin yleinen suvaitsevaisuus ja erilaisuuden sietäminen olisi toivottavaa: mutta kansanedustuslaitos säätää lakeja ja laatii budjetteja. Politiikka ja laajempi kulttuuri ovat lopulta eri pelikenttiä.

Eron voi ilmaista käyttämällä oikeuksien ja arvojen kieltä. Yhtäläiset oikeudet ovat minimaalinen kehikko, jonka puitteissa kansalaiset voivat ajaa maksimaalisia tavoitteitaan. Tilanteessa jossa yhtäläiset oikeudet on kielletty tietyltä ryhmältä, he muotoutuvat poliittiseksi subjektiksi juuri tuon puutteen kautta, kamppailussa virheen korjaamiseksi. Tilanteessa jossa oikeudet on jo saavutettu, ihmiset ryhmittyvät eli muodostuvat puolueiksi uskomustensa, halujensa ja pelkojensa, eli maksimaalisten tavoitteidensa pohjalta. Edellisessä vaiheessa jaettu intressi ei enää määritä, mitä kukin tahollaan seuraavaksi haluaa. Tasa-arvotaistelun veteraani saattaa kokea tämän menetyksenä.

Tiedän että tämä “liberaali” ajatuksenjuoksu halutaan myös kieltää jonkin “radikaalin” kannan kautta. Lainausmerkit, koska en allekirjoita noiden sanojen konnotaatioita.  Se voidaan kieltää kuvittelemalla ja uskomalla utopia, jossa kyseisen ryhmän ihmisillä on kuin onkin  jokin erityinen yhteisyys. Afrosentriset ajattelijat päättivät, etteivät mustien kansalaisoikeusliikkeen muodollisemmat päämäärät riitä, vaan että afrikkalaisperäisillä ihmisillä on yhteinen menneisyys, tulevaisuus, kokemisen tapa ja arvomaailma. Jos joku on eri mieltä, hän on väärän tietoisuuden vallassa tai petturi. Valkoisella puolella vastaavaa kutsuttiin rotupetturiksi. Sekä valkoisten että mustien äärimmäisimmät ideologit vastustivat rotujen sekoittumista. Emansipaatioprojekti muuttui identiteettifasismiksi.

Oikeastaan sama dynamiikka toimii nationalismin yhteydessä. Kansallisuusaate on mielekäs, kun eletään toisen alaisuudessa tai hyökkäyksen alla. Vakiintuneessa demokratiassa puolestaan jokin “suomalaisuus” ei tarkoita mitään. Onko ydin- vai tuulivoima isänmaallisempaa? Kysymys on typerä koska asia ratkaistaan aivan eri seikkojen perusteella. Suomalaisuuden, naiseuden tai jonkin muun identiteettitekijän retorinen omiminen jonkin kannan taakse on tietenkin hyödyllistä, jos vain onnistuu, mutta yhä harvemmin se voi onnistua. Kadotetun yhteisyyden etsintä kuitenkin jatkuu, koska ihminen tarvitsee tuntoa johonkin kuulumisesta.

Advertisements  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s%d bloggers like this: