aah ja uuh


Voimme kutsua käsitettä kevään muoti idealistiseksi käsitteeksi. Kollektiiviset odotuksemme kevään muodista konstituoivat sitä, mikä kevään muoti tulee olemaan. Minun odotuksillani tuskin on suurta vaikutusta, mutta muodin asiantuntijat (Vogue, muotiblogit, kauppaketjujen sisäänostajat) ovat tosiasiallisesti muodin luojia. Käsite kevään sää on, kontrastina edelliseen, realistinen käsite. Asiantuntijoilla voi olla parempia tai huonompia ennusteita kevään säästä, mutta nuo ennusteet eivät konstituoi toteutuvaa säätilaa.

Filosofiassa idealisti on henkilö, joka kieltää näiden käsitteiden välisen kontrastin. Idealisti uskoo, että jollain tasolla tai jossain mielessä kevään sää on aivan kuin kevään muoti. Hänen surulliseksi tehtäväkseen jää kirjoittaa monisatasivuisia opuksia, jotka tarkentavat millä tasolla tai missä mielessä. Kadunmies ei vakuutu.

Idealismia heikompaa, ja kenties mielenkiintoisempaa, näkemystä voi kutsua antirealismiksi. Tämän termin isä on Sir Michael Dummett. Hänen mukaansa realistilla on mielessään tietty kuva puheen alla olevasta todellisuuden alueesta. Esimerkiksi matemaattisen realistin kuvassa Goldbachin konjektuuri on tosi tai se ei ole tosi. Matemaattinen todellisuus nimittäin on kevään sään tavoin konstitutiivisesti meidän ymmärrys- ja tietokyvystämme riippumaton, täsmällisesti ja määrätysti muotoutunut oma maailmansa. Tämä maailma tekee konjektuurin todeksi tai epätodeksi, meillä ei ole asiaan osaa eikä arpaa.

Antirealisti hylkää realistin mielessä olevan kuvan. Hylätessään sen hän ei kuitenkaan omaksu idealistista kuvaa, eikä ryhdy esittämään mitään kilpailevaa idealistista maailmankäsitystä. Tästä seuraa, ettei antirealisti voi käyttää päättelyssään lausetta Goldbachin konjektuuri on tosi tai se ei ole tosi. Hän tyytyy päättelyssään “klassista” heikompaan logiikkaan. Mitä kilpaileviin metafyysisiin kuviin, realismiin ja idealismiin tulee, hänen asenteensa niitä kohtaan on olan kohautus.

Advertisements  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s%d bloggers like this: