lyhyt


Soinin inspiroimaan puheenparteen on viime aikoina iskostunut loukkaukseksi tarkoitettu  ilmaisu “vihreä eliitti”. Ajatuksena on, että jokin suurta valtaa käyttävä  vihreä eliitti  tekee kansan tahdon vastaisesti kaikenlaista. Kyse on ei-niin-taitavasta mutta tehokkaasta vedätyksestä. Vihreät kannattavat sosiaalisesti tasa-arvoisempaa, siis vähemmän elitististä yhteiskuntaa. Tässä on taas mainio esimerkki siitä, kuinka egalitaarinen kielenkäyttö valjastetaan ajamaan täysin vastakkaisia päämääriä – nimittäin suurempaa eriarvoisuutta tuottavaa politiikkaa.

Olisi jotenkin piristävää, jos kaikki esittäisivät selkeästi mitä aikovat tehdä vaikkapa valtion velan, väestön ikääntymisen, energiapolitiikan, demokratian tilan ja muiden keskeisinä pidettyjen kysymysten suhteen. On nimittäin hiukan tylsämielistä keskustella imagokysymyksistä, ja juuri niistä keskustellessa sen kansan kuluttajansuoja kärsii. Perussuomalaiset ovat huonossa asemassa keskustelemaan näistä asioista. He keräävät tiukan maahanmuuttolinjan turvin äänestäjiä, joiden talouspoliittiset tai sosiaaliset näkemykset ovat peräisin eri planeetoilta. Vain yhteiseen viholliseen kuten “vihreään eliittiin” keskittyminen pitää tällaista porukkaa yhdessä. Tämä on hiukan surullista heidän itsensäkin kannalta, kun ottaa huomioon, että mukana on  aivan vilpittömiä ihmisiä, jotka ovat hermostuneet suurten puolueiden korruptioon.

Advertisements

 1. Mikko

  Eikö tämä kirjoitus ole ristiriidassa aiemman kirjoituksesi ja Juntusen kirjoituksen kanssa?

  Eli kuten aiemmassa kirjoituksessasi esität, kansalaiset oikeasti kokevat menettäneensä jotain (mikä ei tarkoita, että se olisi välttämättä kuitenkaan mitään mitä heillä olisi oikeasti ollut)

  Jantunen puolestaan esittää, eli ylempi keskiluokka pelaa alempaa keskiluokkaa sen alapuolella olevaa luokkaa vastaan.

  Jos nämä molemmat pitävät paikkansa, silloin voidaan ajatella, että se mitä Soini nimittää vihreäksi eliitiksi on suurin piirtein sama kuin ylempi keskiluokka.

  Silloin kysymys siitä pyrkiikö vihreät tasa-arvoisempaan maailmaan riippuu tarkasteluperspektiivistä. Tasa-arvo kyllä paranee yhteiskunnan alemmilla tasoilla, mutta toisaalta erot kasvavat ylemmän keskiluokan (ts. eliitin) ja alemman keskiluokan välillä, esimerkiksi veronkevennyksien muodossa.

  Ei siis ole väistämättä ristiiriitaa sen välillä että vihreä eliitti on olemassa, ja toisaalta että vihreät pyrkisivät edistämään tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

 2. Voi hyvin olla ristiriidassa, tämä ei ollut kovin analyyttinen pohdinta. Kirjoitin sen ärsyynnyttyäni “vihreä eliitti”-puheista, koska (1) Suomessa on kyllä taloudellinen ja poliittinen eliitti, joka huolehtii eduistaan esim. EK:n ja Kokoomuksen kautta, eivätkä vihreät ole heidän asiallaan, ja (2) Vihreitä vastaan kampanjoivat eivät näytä juuri välittävän tästä todellisesta eliitistä, vaan ilmeisesti de facto hyväksyvät sen.

  Tämän kirjoituksen kognitiivinen sisältö on siis, että Mattia ärsytti. Mutta uskon että ärsyynnyin syystä, ehkä näistä asioista voisi yrittää kirjoittaa punnitumminkin.

 3. Mikko

  Joo, ärsyynnyksen huomasi. Se, kannattaako kirjoittaa “punnitummin”, riippuu siitä mikä on tavoite. Jos kirjoittaa harkitsematta miltä oikeasti tuntuu, on helpompi päästä käsiksi omiin väärinkäsityksiin. Keskimääräiselle vihreälle se ei tunnu olevan kovin merkityksellistä, mutta toivottavasti sinulle ja muille tuntemilleni ajatteleville vihreille on.

  * * *

  Vaikuttaisi, että sanaa eliitti voidaan käyttää useassa eri merkityksessä. Käytännössä sitä käytetään kai puhekielessä suurin piirtein koskemaan kaikkia, jotka ovat ylemmässä sosiaalisessa luokassa kuin itse on.

  Kun itse käytät sanaa eliitti, viittaat sillä pieneen taloudelliseen eliittiin. Koska Soini kohdistaa puheensa perussuomalaisten kannattajille, eli alemmalle keskiluokalle, Soini viittaa sanalla kaikkiin jotka ovat alemman keskiluokan yläpuolella.

  Minusta vaikuttaisi siltä, että alemman keskiluokan näkökulmasta eliittiin käytännössä kuuluvat myös korkeakoulutetut ajattelutyötä tekevät ihmiset, vaikka heillä saattaakin olla esimerkiksi matalampi palkka kuin jollain putkimiesyrittäjällä.

  * * *

  Minusta olet siis täsmälleen oikeassa, on olemassa “todellinen” eliitti, jota vastaan Soini ei kamppaile.

  EK:n ja kokoomuksen strategian oveluus pohjautuu siihen, että vihreät on päästetty hallitukseen ja heille on annettu vapaat kädet tehdä lakeja joilla on todellista vaikutusta vain täysin minimaaliselle populaatiolle, mutta joilla on merkittävä symbolinen vaikutus alemmalle keskiluokalle: tekijänoikeuslait, maahanmuuttolait, vähemmistöjen oikeudet jne. “Todellinen eliitti” antaa siis ylemmän keskiluokan tehdä lakeja, joilla alaluokat kääntyvät tätä ylempää keskiluokkaa vastaan.

  Niin kauan kuin vihreiden linja julkisuudessa on “Soini valehtelee, mitään vihreää eliittiä ei ole olemassa, perussuomalaiset ovat pelkkiä idiootteja jotka pelkäävät” kielletään perussuomalaisten kannattajien subjektiivinen kokemus. Koska alemman keskiluokan näkökulmasta Soini on ilmiselvästi oikeassa, tuo puhe vain kasvattaa perussuomalaisten kannatusta.
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: