Kolmannen kulttuurin viides kolonna


Ilkka Niiniluoto kirjoitti kahden kulttuurin kuilua käsittelevässä esseessään, että analyyttinen filosofia sopisi kolmanneksi kulttuuriksi, joka pystyy silloittamaan humanistisen ja luonnontieteellisen ajattelun. En oikein tiedä, esittikö hän tämän ehdotuksena vai kuvauksena.

Niiniluodon pitäisi tietää, että analyyttisen filosofian kehitys on parin vuosikymmenen ajan mennyt aivan toiseen suuntaan. Filosofien kyky kommunikoida tieteen tai muun kulttuurin kanssa kummankin ymmärtämillä käsitteillä on supistunut. Teoreettisen filosofian mainstream keskittyy filosofian itsensä parissa muotoiltujen ongelmien ja teorioiden käsittelyyn a priori metodein. Nämä eivät yleensä liity millään tavalla mihinkään filosofian ulkoiseen todellisuuteen. Tuloksena on uutta skolastiikkaa, jonka teknisyys tuskin tekee siitä yhtään tieteellisempää. Filosofia ei ole dialogia kulttuurien kesken, vaan oma virtuaalimaailmansa. Se muistuttaa jonkinlaista käsitteellistä matematiikkaa sillä erolla, että konsensusta tuloksista ei synny eikä sovelluksia voi oikein edes kuvitella. Yhden käsitteelliset totuudet ovat toisen ekvivokaatioita.

Osa filosofeista pettää itseäänkin määrittelemällä harrastavansa “naturalistista metafysiikkaa”. Mutta heidänkin argumentaationsa tuppaa olemaan täysin aprioristista ja irrallaan tieteiden käsittelemistä kysymyksistä. Naturalistinen metafysiikka onkin huvittava käsitehirviö. Jos olet tosiaan naturalisti, sinun olisi parasta unohtaa metafysiikka.

On tietysti näkökulmasta kiinni, pitääkö asioiden tilaa kielteisenä. Ehkä filosofian irrallisuus johtuu siitä, että sen harrastajat ovat joko luokka-asemansa tai muun erityislaadun vuoksi erillään sekä tuotannon että uusintamisen maailmoista. Silloin filosofian “turhuus” olisi tapa viestiä “katso, minä olen vapaampi kuin te”.

Advertisements

  1. Näin tiiviitä ja punnittuja yleiskatsauksia saa lukea aivan liian harvoin.

  2. Kuulostat ironiselta? Alleviivataan vielä, että tämä ei ole perus “filosofia on vieraantunut elämästä”-valitus tai teknisen filosofian kritiikki. Minua joskus ärsyttää, joskus huvittaa (vrt.viimeinen kappale), että analyyttisesta filosofiasta on tullut kaikkea mitä se alunperin vastusti, erityisesti spekulatiivista metafysiikkaa. Oma preferenssini olisi palata jossain suhteissa loogisen positivismin filosofiakäsityksiin.
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: